Start

buba Start str 001

Start is a sports club for disabled young people. This place is in fact something much more than a place, it is for people with a ticket to overcome their own weaknesses and obstacles posed by their fate in the form of their disability.

 

Start to klub sportowy dla niepełnosprawnych młodych ludzi. To miejsce, a w zasadzie coś dużo więcej niż miejsce, jest dla tych ludzi biletem do pokonywania właśnych słabości i przeszkód jakie stawia im los w postaci ich niepełnosprawności.