Lednica

buba Lednica str 001National Youth Meeting in Lednica 2000. This is an annual meeting of Polish Catholic youth, and for several years also for visitors from abroad. It is the world's largest regular youth religious meeting without the personal participation of the pope.

 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Jest to coroczne spotkania katolickiej młodzieży polskiej, a od kilku lat również z zagranicy. To największe na świecie regularne spotkanie religijne młodych bez osobistego udziału papieża.