Jazz

buba Jazz str 001Festival in Kalisz is one of the oldest jazz events in Poland. Boasts an international rank and has a great tradition and prestige. It enjoys a high evaluation of Polish and foreign artists and critics presenting the most important jazz piano art projects. It was created in 1974, and its unusual formula is associated with the tradition of building these instruments in the city at Prosna. Concerts on the stage of Kalisz gathered the most outstanding jazz musicians from all over the world. The festival scene hosted, among others, Michel Petruccianiego, Don Pullen, John Hick, John Taylor, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Norma Winston, Adam Makowicz and many others.

Kaliski festiwal jest jedną z najstarszych imprez jazzowych w Polsce. Chlubi się międzynarodową rangą, ma wspaniałą tradycję i prestiż. Cieszy się wysoką oceną polskich i zagranicznych artystów i krytyków, prezentując najistotniejsze projekty artystyczne jazzowego fortepianu. Powstał w 1974 roku, a jego nietypowa formuła związana jest z tradycją budowy tych instrumentów właśnie w grodzie nad Prosną. Koncerty na kaliskiej estradzie gromadziły najwybitniejszych jazzmanów z całego świata. Festiwalowa scena gościła m.in. Michela Petruccianiego, Dona Pullena, Johna Hicka, Johna Taylora, Kenny'ego Wheelera, Gonzalo Rubalcabę, Normę Winston, Adama Makowicza i wielu innych.