Italy

 

01Italy .... It is a country that is not only a must-see, it’s even more important to feel it, taste it, hear the noise, hug someone who keeps smiling at you ... It's a magical place that has its own unique spirit ...

 

Włochy…. To kraj, który nie tylko trzeba zobaczyć, ważniejsze nawet jest żeby go poczuć, posmakować, usłyszeć te krzyku, uścisnąć kogoś kto ciągle się do Ciebie uśmiecha… To miejsce magiczne, które ma swojego wyjątkowego ducha…