Cross

buba Cross str 001OSTRZESZÓW CROSS is the oldest, mass cross-country carried out continuously since 1965 year and a permanent fixture in the calendar of sporting events in our country. The competition is designed for teens, adults and professional athletes. For many years athletes from France, Portugal, Czech Republic, Germany, or even Ukraine are taking part in Cross.

 CROSS OSTRZESZOWSKI to najstarsze, masowe biegi przełajowe przeprowadzane nieprzerwanie od 1965r. i na stałe wpisane w kalendarz imprez sportowych naszego kraju. Zawody przeznaczone są dla młodzieży, dorosłych i sportowców zawodowych. Od wielu lat na Cross przyjeżdżają sportowcy z Francji, Portugalii, Czech, Niemiec, czy chociażby Ukrainy.