Ukraina

buba Ukr str 001The conflict in Ukraine has began in April 2014. Armed occurrence of pro-Russian separatists seeking to secede circuit of Lugansk and Donetsk from the Ukraine was preceded by the March annexation of Crimea by Russia, which took place after the Euromaidan revolution.

 

Konflikt na Ukrainie rozpoczął się w kwietniu 2014. Zbrojne wystąpienie prorosyjskich separatystów dążących do oderwania obwodu Donieckiego i Luganskiegotego od Ukrainy było poprzedzone przez marcową aneksję Krymu przez Rosję, które nastąpiły po rewolucji Euromajdanu.